Bestuurswisseling

Recent nam het bestuur afscheid van een tweetal zeer ervaren en zeer gewaardeerde leden; Marieke van der Veer-Bosch (wedstrijdsecretaris) en Margreta Kuipers (secretaris). Marieke was bestuurslid sinds 2014, Margreta sinds 2015. De Stichting Open Nederlandse Fanfare Kampioenschappen en de Stichting Frysk Fanfare Festival danken zowel Marieke als Margreta voor hun grote inzet!

Toegetreden tot het bestuur zijn Marian Baten en Andries de Haan. Van harte welkom beide! De samenstelling van het bestuur ziet er nu als volgt uit:

  • Arjen Steur - voorzitter
  • Greetje Postma - secretaris
  • Brenda Smit-van der Meulen - penningmeester
  • Marian Baten - wedstrijdsecretaris
  • Marjan de Vreugt - algemeen bestuurslid/PR-functionaris
  • Andries de Haan - algemeen bestuurslid