ONFK 2021 geannuleerd!

We leven in een bizar vreemde tijd waarin niets meer vanzelfsprekend is ten gevolge van Corona. Repetities liggen bij de meeste orkesten stil en evenementen die traditiegetrouw op de kalender staan zijn geschrapt. Iedereen zou een glazen bol willen om te kijken hoelang deze situatie nog gaat duren. Zo ook wij, maar helaas hebben wij die bol niet.

Wat wij wél hebben zijn signalen en vragen van dirigenten en fanfares over het doorgaan van de Open Nederlandse Fanfare Kampioenschappen in 2021. Er zijn zorgen over wanneer repetities met de volledige fanfare weer opgestart kunnen worden en of er voldoende voorbereidingstijd zal zijn voor deelname aan de kampioenschappen. Wij delen deze zorgen met als bijkomende hoofdbreker het zo veilig mogelijk organiseren van een groot evenement als de ONFK waarbij de Corona-maatregelen in acht dienen te worden genomen. Daarnaast is het moeilijk om de financiële middelen/subsidies rond te krijgen voor een evenement waarvan het niet zeker is of deze door kan gaan.

Alles afwegend heeft het ONFK-bestuur helaas moeten besluiten om de ONFK 2021 te annuleren en door te schuiven naar 8 en 9 april 2022. Wij hopen dan een prachtig en bruisend evenement te kunnen organiseren, zoals vanouds. De verplichte werken verhuizen mee naar 2022. Ingeschreven fanfares ontvangen persoonlijk bericht over hun deelname.

Wij gaan onderzoeken of er mogelijkheden zijn om in 2021 andere (kleinere) activiteiten te organiseren, eventueel in samenwerking met andere partijen. Mocht dit lukken dan zullen we hier uiteraard over communiceren.

Voor nu wensen wij jullie een goede gezondheid toe, hou vol en blijf muziek maken. Music never stops!